Diagnoza ADHD u dzieci

Liczba spotkań

5 (przeciętnie)

Koszt

1000-1500 zł (w zależności od liczby spotkań)

1.

Informacje

  • UWAGA: diagnozę nozologiczną (formalną medyczną) może postawić wyłącznie lekarz! Diagnoza ADHD w Cogni ma status opinii psychologicznej. Przed rozpoczęciem procesu porozmawiamy, do jakich celów diagnoza jest potrzebna.
  • Dla kogo jest więc diagnoza ADHD w Cogni? Dla osób, które chcą rzetelnie przeprowadzonego procesu diagnostycznego i/lub rozważają podjęcie psychoterapii ukierunkowanej na poprawę radzenia sobie z "ADHDowymi" trudnościami.
  • Jeśli będziemy podejrzewać, że Twoje dziecko wymaga farmakoterapii, konieczne będą dodatkowe konsultacje z lekarzem psychiatrą. Pokierujemy Cię wówczas do lekarzy specjalizujących się w ADHD.
2.

Proces diagnostyczny obejmuje

  • Wywiad z rodzicami
  • Analizę dokumentacji szkolnej, psychologicznej i medycznej
  • Badania kwestionariuszowe (np. Conners 3.0)
  • Spotkanie z dzieckiem
  • Komputerowe badania neuropsychologiczne (np. MOXO)
  • Wystawienie opinii podsumowującej proces diagnozy
  • Konsultację na której omówimy diagnozę i ewentualne zalecenia

Dowiedz się, jak uzyskać pomoc

Droga ku dużym zmianom zaczyna się od małego kroku. Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje, których potrzebujesz lub żeby umówić się na pierwsze spotkanie.