Konsultacje terapeutyczne

Czas trwania i cena sesji

Spotkanie trwa 45 min

Cena jednej sesji to 250 złotych

Częstotliwość spotkań

Spotkania odbywają się nieregularnie

Długość terapii

Nie jest zakładana z góry. Klient umawia się na kolejne spotkania gdy ma taką potrzebę.

1.

Pierwsze 1-2 spotkania

Na początku porozmawiamy o Twoim życiu i doświadczanych trudnościach, żeby lepiej zrozumieć Twoje problemy. Ustalimy wstępny "plan zmiany" - zaplanujemy wspólnie Twoje dalsze kroki w radzeniu sobie z trudnościami. Czasem to wystarczy! Plan działa i możesz nie potrzebować więcej spotkań.

2.

Kolejne spotkania

Jeśli będziesz potrzebował więcej konsultacji, porozmawiamy na nich, jak nasz "plan zmiany" sprawdzał się dotychczas w Twoim życiu. A jeśli będziesz tego potrzebować, poszukamy nowych rozwiązań.

Dowiedz się, jak uzyskać pomoc

Droga ku dużym zmianom zaczyna się od małego kroku. Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje, których potrzebujesz lub żeby umówić się na pierwsze spotkanie.